Aktualności


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299
Dušan Hricko OCD Posted in: Blog audio
Jedyna perła Posted in: Myśli

Szczęście po­lega na dokład­nym oz­nacze­niu, co w naszym życiu ma być tą je­dyną rzeczą nap­rawdę pot­rzebną i na po­god­nej re­zyg­nacji z całej reszty.

Thomas Merton

Film “Duruelo” Posted in: Blog wideo

Charyzmat


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299
Charyzmat karmelitów bosych łączy się ściśle z życiem duchowym św. Teresy od Jezusa. Jest to dążenie do zjednoczenia z Bogiem poprzez modlitwę wewnętrzną (modlitwę kontemplacyjną). Jest to styl życia oparty na naśladowaniu Chrystusa w Jego modlitwie na pustyni. Charyzmat ten jest przeżywany w braterskiej wspólnocie gromadzącej się wokół Maryi – naszej Siostry i Matki.

kontemplacja

wspólnota

apostolstwo

Życie karmelity


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Wszyscy mają przebywać osobno w swoich celach lub przy nich, oddając się w dzień i w nocy rozważaniu Prawa Bożego i czuwaniu na modlitwach, chyba że czymś innym słusznym wypadnie się zająć.

Lublin

Czerna

Kraków

Formacja


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299
Przygoda z Karmelem rozpoczyna się od rozeznania powołania. To czas poznawania siebie, swoich pragnień, motywacji, wdrażania się w modlitwę. Jest to też czas poznawania historii Karmelu, jego duchowości i stylu życia braci. Pomocą w tym czasie mogą być: kierownictwo duchowe, grupowe i indywidualne dni skupienia organizowane przy klasztorach a także kontakt z duszpasterzami powołań.

Historia


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

GÓRA KARMEL

Nasze początki wiążemy z Górą Karmel w Palestynie. Miejsce to naznaczone jest życiem i działalnością proroka Eliasza.

REGUŁA ŻYCIA ZAKONNEGO

Pierwsi mnisi otrzymują regułę życia od świętego Alberta Jerozolimskiego, zostali przyjęci przez Kościół jako Zakon NMP z Góry Karmel

KLASZTOR KARMELITANEK

W 1562 roku Stolica Apostolska udziela pozwolenia świętej Teresie od Jezusa na założenie klasztoru sióstr żyjącego według pierwotnej reguły.

ZAKON KARMELITÓW BOSYCH

W 1568 roku w niewielkiej, hiszpańskiej wiosce Duruelo powstał pierwszy klasztor Karmelitów Bosych.

PIERWSI DOKTORZY KOŚCIOŁA

W XX wieku święci karmelitańscy Teresa od Jezusa i Jan od Krzyża zostają uznani doktorami Kościoła.

Powołanie


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299
Zasadniczą sprawą w procesie rozeznawania powołania jest osobista więź z Jezusem – modlitwa. Bez niej nasze ludzkie zabiegi okazują się bezskuteczne. Wrażliwość na Jego obecność, częste karmienie się Jego Słowem, codzienna troska o czas przeznaczony wyłącznie na przebywanie z Nim – są konieczne, by rozpoznawać Jego pragnienia i podejmować wiążące decyzje.

Rekolekcje


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299
Dla pragnących rozpoznać w sobie powołanie karmelitańskie organizowane są Dni Skupienia. Ponieważ głównymi atrybutami Karmelu są milczenie i samotność, dlatego każdy uczestnik ma zapewnione mieszkanie w pojedynczej celi oraz odpowiedni klimat do modlitwy i do bycia z Bogiem sam na sam.

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

POWOŁANIOWE DNI SKUPIENIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POWOŁANIOWE DNI SKUPIENIA

Odbywają się w Czernej, w Lublinie, w Krakowie i w Przemyślu. We wszystkich wymienionych miejscach rozpoczynają się w piątek o godz. 16.00, a kończą w niedzielę ok. godz. 14.00. Podczas Dni Skupienia uczestnicy włączają się w plan dnia klasztoru poprzez wspólne modlitwy, posiłki i uczestnictwo we Mszy świętej. Mogą również brać udział w konferencjach i odbywać rozmowy indywidualne.

ZNAJDŹ TERMIN

SZKOŁY DUCHOWOŚCI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SZKOŁY DUCHOWOŚCI

Organizowane są w Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej k. Krakowa. Są czasem poznawania karmelitańskiego sposobu modlitwy i duchowości karmelitańskiej oraz odkrywania prawideł życia duchowego. Odbywają się w atmosferze milczenia. Pomocą do przeżycia tego czasu jest lektura duchowa, możliwość rozmowy z Ojcem duchownym i Siostrami, całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje itd.

ZNAJDŹ TERMIN

Dla kandydatów


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Undefined property: MageeShortcodes\Shortcodes\Magee_List::$css_style in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/shortcodes/class-list.php on line 154

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

PREDYSPOZYCJE DO ŻYCIA WE WSPÓLNOCIE KARMELU

  • zamiłowanie do modlitwy
  • zdolność do życia w braterskiej wspólnocie
  • szczere realizowanie ideału życia zakonnego
  • zdolność do bezinteresownej miłości i poświęcenia
  • predyspozycje do współpracy i nawiązywania kontaktów międzyludzkich

PRZECIWWSKAZANIA DO ŻYCIA WE WSPÓLNOCIE KARMELU

  • niewrażliwość na życie duchowe
  • niezdolność do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
  • brak dobrego zdrowia fizycznego
  • brak równowagi psychicznej i emocjonalnej
  • niestałość w wierze, chwiejność pod wpływem fałszywych doktryn, ignorancja religijna

Kontakt


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Marcin Fizia OCD

Marcin Maria od Serca Jezusa OCD

W Karmelu odkrywa codziennie wartość modlitwy i wspólnoty.

Czerna 79, 32-065 Krzeszowice
tel. 501 959 725

email: powolaniaocd@gmail.com

1% Podatku


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

WSPOMÓŻ NAS

Numer KRS:

0000 309 499*

Cel szczegółowy: "Karmelitański Ośrodek Powołaniowy".

*numer KRS należy do PALLOTYŃSKIEJ FUNDACJI MISYJNEJ SALVATTI.PL,

dlatego prosimy o wpisanie powyższego celu szczegółowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DAROWIZNA

Nr konta Karmelitańskich Dni Młodych: 57 1600 1013 1845 9176 9000 0004 Klasztor Karmelitów Bosych Czerna 79, 32-065 Krzeszowice NIP: 676-11-61-263 REGON: 040023636

SKLEPIK KARMELITAŃSKI

Kupując nasze produkty wspierasz: Karmelitański Ośrodek Powołaniowy i Karmelitańskie Dni Młodzieży.

PRZEJDŹ NA STRONĘ SKLEPU

Smak Karmelu


Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299

Warning: Array to string conversion in /home/klient.dhosting.pl/ocd/bosi.org.pl/public_html/wp-content/plugins/magee-shortcodes/Includes/Classes/Helper.class.php on line 299
 
Szkoła modlitwy karmelitańskiej “Smak Karmelu” to możliwość wspólnego poszukiwania relacji z Bogiem. Wszyscy uczestnicy uczą się, szczególnie poprzez doświadczenie, jak można wykorzystać czas modlitwy. Każde spotkanie oparte jest na podobnym schemacie: Eucharystia, konferencja, wspólna modlitwa myślna. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak się modlić; jeśli nie wiesz, co robić na modlitwie; albo jeśli wydaje Ci się, że nie wiesz, jak się modlić; albo jeśli po prostu chcesz doświadczyć modlitwy w duchu Karmelu, to serdecznie zapraszamy.