Przygoda z Karmelem rozpoczyna się od rozeznania powołania. To czas poznawania siebie, swoich pragnień, motywacji, wdrażania się w modlitwę. Jest to też czas poznawania historii Karmelu, jego duchowości i stylu życia braci. Pomocą w tym czasie mogą być: kierownictwo duchowe, grupowe i indywidualne dni skupienia organizowane przy klasztorach, a także kontakt z duszpasterzami powołań.


 • 1 rok

  Lublin

  Czas formacji początkowej rozpoczyna się od rocznego postulatu w Lublinie. Jest to okres stopniowego wdrażania się w życie karmelitańskie. Codzienny rytm wyznacza modlitwa, praca w klasztorze, lekcje formacyjne, rekreacja przeżywana w gronie postulantów. Postulanci wyjeżdżają na Święta Bożego Narodzenia do swoich rodzin. Święta Wielkanocne spędzają już we Wspólnocie. Po zakończonym postulacie udają się na 2 tygodnie do swoich domów.

 • 1 rok

  Czerna

  Po ukończeniu postulatu w Lublinie następuje przyjazd do Czernej. Tu czekają kandydatów rekolekcje, następnie obłóczyny (przyjęcie habitu), a po nich rozpoczyna się rok nowicjatu. Nowicjat jest czasem szczególnego odosobnienia (ograniczony kontakt z rodziną), czasem próby, etapem przyswajania charyzmatu karmelitańskiego i przygotowania do złożenia ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

 • 6 lat

  Kraków

  Po złożeniu pierwszych ślubów (na rok) bracia udają się do Krakowa, aby tam przez 2 lata studiować filozofię, a przez 4 lata teologię. Wykłady odbywają się w Seminarium Diecezjalnym. Jest to także czas stopniowego angażowania się w duszpasterstwo prowadzone przy klasztorach. Zarówno kandydaci do kapłaństwa (bracia klerycy), jak i bracia zakonni, co roku odnawiają swoje śluby. Po upływie 5 lat składają śluby uroczyste. Kandydaci do kapłaństwa – po zakończeniu studiów i odbyciu praktyki diakońskiej – przyjmują święcenia prezbiteratu.

Po skończeniu formacji początkowej, która trwa minimum 8 lat, każdy z braci jest posyłany przez prowincjała do konkretnej wspólnoty w obrębie Prowincji. Tam podejmuje dalszą drogę życia karmelitańskiego i spełnia wyznaczone posługi.