Dla pragnących rozeznać swoje powołanie i poznać karmelitański styl życia organizowane są Powołaniowe Dni Skupienia.

Powołaniowe Dni Skupienia
Odbywają się w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej k. Krakowa i przeznaczone są dla młodzieży męskiej w wieku od 17 do 35 lat. Rozpoczynają się w piątek o godz. 17.00, a kończą w niedzielę około godz. 13.00. Plan Dni skupienia jest oparty na planie dnia wspólnoty zakonnej. Uczestnicy mają możliwość włączenia się w rytm życia braci poprzez udział we wspólnych modlitwach, posiłkach, pracy i rekreacji. Podczas Dni skupienia przewidziany jest również czas na odpowiednio dobraną lekturę duchową, konferencje z duchowości karmelitańskiej, charyzmatu i historii Zakonu oraz czas na osobistą rozmowę z Duszpasterzem powołań. Dni skupienia odbywają się w atmosferze milczenia, a każdy z uczestników ma zapewnione locum w własnej, jednoosobowej celi, aby poprzez dobre warunki zewnętrzne, tym owocniej wsłuchać się we własne wnętrze i głos wzywającego Boga. Ofiara za udział w Dniach skupienia jest dobrowolna i można ją złożyć z przeznaczeniem na rzecz wspólnoty i Karmelitańskiego Ośrodka Powołań.

Warunki uczestnictwa w Powołaniowych Dniach skupienia

 • Wiek 17-35 lat (w przypadku innego wieku konieczny jest kontakt telefoniczny z Duszpasterzem powołań)
 • przysłanie wypełnionego formularza
 • podanie krótkiej informacji o sobie (o sposobach poszukiwania powołania, dotychczasowej formacji, przynależności do duszpasterstwa, wspólnoty, itp.)
 • oprócz rzeczy osobistych należy przywieźć: Pismo św., różaniec, obuwie na zmianę, notatnik
 • koszt: dobrowolna ofiara

Szkoły duchowości
Szkoły duchowości to weekendowe rekolekcje dla młodych (kobiet i mężczyzn) w wieku od 18 do 35 lat. Organizowane są w Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej k. Krakowa. Są czasem poznawania karmelitańskiego sposobu modlitwy i duchowości karmelitańskiej oraz odkrywania prawideł życia duchowego. Odbywają się w atmosferze milczenia. Pomocą do przeżycia tego czasu jest lektura duchowa, możliwość rozmowy z Ojcem duchownym i Siostrami, całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje z zakresu duchowości, modlitwa Słowem Bożym itd. Zgłoszenia na stronie Sióstr: www.rekolekcje.karmelczerna.pl

Smak Karmelu – Szkoła modlitwy karmelitańskiej
Szkoła modlitwy karmelitańskiej “Smak Karmelu” to możliwość wspólnego poszukiwania relacji z Bogiem. Wszyscy uczestnicy uczą się, szczególnie poprzez doświadczenie, jak można wykorzystać czas modlitwy. Każde spotkanie oparte jest na podobnym schemacie: Eucharystia, konferencja, wspólna modlitwa myślna. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak się modlić; jeśli nie wiesz, co robić na modlitwie; albo jeśli wydaje Ci się, że nie wiesz, jak się modlić; albo jeśli po prostu chcesz doświadczyć modlitwy w duchu Karmelu, to serdecznie zapraszamy. Spotkania odbywają się w czterech miejscach: Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach, duszpasterstwie akademickim “Wieczernik” w Rzeszowie, kościele akademickim pw. św. Jana Pawła II w Kielcach oraz domie modlitwy Sióstr Karmelitanek Misjonarek w Trzebini k. Żywca. Poniżej podane są terminy spotkań.


Terminy

Powołaniowe Dni skupienia w męskim gronie:

 • 23 – 25 października 2020 r. w Czernej
 • 13 – 15 listopada 2020 r. w Czernej
 • 11 – 13 grudnia 2020 r. w Czernej
 • 15 – 17 stycznia 2021 r. w Czernej
 • 19 – 21 lutego 2021 r. w Czernej
 • 19 – 21 marca 2021 r. w Czernej
 • 23 – 25 kwietnia 2021 r. w Czernej
 • 14 – 16 maja 2021 r. w Czernej
 • 3 – 6 czerwca 2021 r. w Czernej
 • 24 – 26 września 2021 r. w Czernej
 • 15 – 17 października 2021 r. w Czernej
 • 5 – 7 listopada r. w Czernej
 • 10 – 12 grudnia 2021 r. w Czernej

Szkoły duchowości w 2019 roku:

 • 16 – 18 października
 • 30 grudnia – 2 stycznia
 • 12 – 14 marca
 • 21 – 23 maj
 • 8 – 10 października

Formularz zgłoszeniowy na Powołaniowe Dni skupienia

Uwaga

W związku z pewnymi trudnościami jakie są zgłaszane.
Jeśli w ciągu dwóch dni nie otrzymasz potwierdzenia, wyślij zgłoszenie na adres mailowy: powolaniaocd@gmail.comKarmelitańska Szkoła modlitwy: Smak Karmelu

Chwałowice

 • rozpoczęcie o godz. 18:00
 • 7 października
 • 18 listopada
 • 9 grudnia
 • 20 stycznia
 • 17 lutego
 • 16 marca

Kielce

 • rozpoczęcie o godz. 18:30
 • 10 października
 • 21 listopada
 • 19 grudnia
 • 16 stycznia
 • 20 lutego
 • 19 marca

Rzeszów

 • rozpoczęcie o godz. 20:00
 • 16 października
 • 20 listopada
 • 18 grudnia
 • 15 stycznia
 • 19 lutego
 • 18 marca

Żywiec

 • rozpoczęcie o godz. 17:00
 • 20 października
 • 17 listopada
 • 8 grudnia
 • 19 stycznia
 • 9 lutego
 • 15 marca