Dla pragnących rozeznać swoje powołanie i poznać karmelitański styl życia organizowane są Powołaniowe Dni Skupienia.

Powołaniowe Dni Skupienia
Odbywają się w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej k. Krakowa i przeznaczone są dla młodzieży męskiej w wieku od 17 do 35 lat. Rozpoczynają się w piątek o godz. 17.00, a kończą w niedzielę około godz. 13.00. Plan Dni skupienia jest oparty na planie dnia wspólnoty zakonnej. Uczestnicy mają możliwość włączenia się w rytm życia braci poprzez udział we wspólnych modlitwach, posiłkach, pracy i rekreacji. Podczas Dni skupienia przewidziany jest również czas na odpowiednio dobraną lekturę duchową, konferencje z duchowości karmelitańskiej, charyzmatu i historii Zakonu oraz czas na osobistą rozmowę z Duszpasterzem powołań. Dni skupienia odbywają się w atmosferze milczenia, a każdy z uczestników ma zapewnione locum w własnej, jednoosobowej celi, aby poprzez dobre warunki zewnętrzne, tym owocniej wsłuchać się we własne wnętrze i głos wzywającego Boga. Ofiara za udział w Dniach skupienia jest dobrowolna i można ją złożyć z przeznaczeniem na rzecz wspólnoty i Karmelitańskiego Ośrodka Powołań.

Warunki uczestnictwa w Powołaniowych Dniach skupienia


 • Wiek 17-35 lat (w przypadku innego wieku konieczny jest kontakt telefoniczny z Duszpasterzem powołań)
 • przysłanie wypełnionego formularza
 • podanie krótkiej informacji o sobie (o sposobach poszukiwania powołania, dotychczasowej formacji, przynależności do duszpasterstwa, wspólnoty, itp.)
 • oprócz rzeczy osobistych należy przywieźć: Pismo św., różaniec, obuwie na zmianę, notatnik
 • koszt: dobrowolna ofiara

Szkoły duchowości
Szkoły duchowości to weekendowe rekolekcje dla młodych (kobiet i mężczyzn) w wieku od 18 do 35 lat. Organizowane są w Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Czernej k. Krakowa. Są czasem poznawania karmelitańskiego sposobu modlitwy i duchowości karmelitańskiej oraz odkrywania prawideł życia duchowego. Odbywają się w atmosferze milczenia. Pomocą do przeżycia tego czasu jest lektura duchowa, możliwość rozmowy z Ojcem duchownym i Siostrami, całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencje z zakresu duchowości, modlitwa Słowem Bożym itd. Zgłoszenia na stronie Sióstr: www.rekolekcje.karmelczerna.pl

Smak Karmelu – Szkoła modlitwy karmelitańskiej
Szkoła modlitwy karmelitańskiej “Smak Karmelu” to możliwość wspólnego poszukiwania relacji z Bogiem. Wszyscy uczestnicy uczą się, szczególnie poprzez doświadczenie, jak można wykorzystać czas modlitwy. Każde spotkanie oparte jest na podobnym schemacie: Eucharystia, konferencja, wspólna modlitwa myślna. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak się modlić; jeśli nie wiesz, co robić na modlitwie; albo jeśli wydaje Ci się, że nie wiesz, jak się modlić; albo jeśli po prostu chcesz doświadczyć modlitwy w duchu Karmelu, to serdecznie zapraszamy. Spotkania odbywają się w czterech miejscach: Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach, duszpasterstwie akademickim “Wieczernik” w Rzeszowie, kościele akademickim pw. św. Jana Pawła II w Kielcach oraz domie modlitwy Sióstr Karmelitanek Misjonarek w Trzebini k. Żywca. Poniżej podane są terminy spotkań.


Terminy


Powołaniowe Dni skupienia w męskim gronie:

 • 8 – 10 kwietnia 2022 r. w Czernej
 • 13 – 15 maja 2022 r. w Czernej
 • 10 – 12 czerwca 2022 r. w Lublinie
 • 1 – 3 lipca 2022 r. w Czernej

Szkoły duchowości w 2022 roku:

 • 3 – 5 czerwca 2022 r. w Czernej
 • 7 – 9 października 2022 r. w Czernej
 • Formularz zgłoszeniowy na Powołaniowe Dni skupienia

  Uwaga

  W związku z pewnymi trudnościami jakie są zgłaszane.
  Jeśli w ciągu dwóch dni nie otrzymasz potwierdzenia, wyślij zgłoszenie na adres mailowy: powolaniaocd@gmail.com

   Karmelitańska Szkoła modlitwy: Smak Karmelu

   Zakopane - kaplica Karmelitanek Bosych; godz. 18

   • 17 listopada
   • 12 stycznia
   • 23 lutego
   • 16 marca
   • 6 kwietnia
   • 11 maja
   • 8 czerwca


   Przemyśl - kościół Karmelitów Bosych - godz. 18

   • 19 października
   • 9 listopada
   • 7 grudnia
   • 11 stycznia
   • 22 lutego
   • 15 marca
   • 5 kwietnia
   • 10 maja