Aktualności

Myśli

Jedyna perła

Szczęście po­lega na dokład­nym oz­nacze­niu, co w naszym życiu ma być tą je­dyną rzeczą nap­rawdę pot­rzebną i na po­god­nej re­zyg­nacji z całej reszty.

Thomas Merton

CharyzmatCharyzmat karmelitów bosych łączy się ściśle z życiem duchowym św. Teresy od Jezusa. Jest to dążenie do zjednoczenia z Bogiem poprzez modlitwę wewnętrzną (modlitwę kontemplacyjną). Jest to styl życia oparty na naśladowaniu Chrystusa w Jego modlitwie na pustyni. Charyzmat ten jest przeżywany w braterskiej wspólnocie gromadzącej się wokół Maryi – naszej Siostry i Matki.


kontemplacja

wspólnota

apostolstwo

Życie karmelity


Wszyscy mają przebywać osobno w swoich celach lub przy nich, oddając się w dzień i w nocy rozważaniu Prawa Bożego i czuwaniu na modlitwach, chyba że czymś innym słusznym wypadnie się zająć.


Lublin

Czerna

Kraków

Formacja


Przygoda z Karmelem rozpoczyna się od rozeznania powołania. To czas poznawania siebie, swoich pragnień, motywacji, wdrażania się w modlitwę. Jest to też czas poznawania historii Karmelu, jego duchowości i stylu życia braci. Pomocą w tym czasie mogą być: kierownictwo duchowe, grupowe i indywidualne dni skupienia organizowane przy klasztorach a także kontakt z duszpasterzami powołań.

Historia


GÓRA KARMEL

Nasze początki wiążemy z Górą Karmel w Palestynie. Miejsce to naznaczone jest życiem i działalnością proroka Eliasza.

REGUŁA ŻYCIA ZAKONNEGO

Pierwsi mnisi otrzymują regułę życia od świętego Alberta Jerozolimskiego, zostali przyjęci przez Kościół jako Zakon NMP z Góry KarmelKLASZTOR KARMELITANEK

W 1562 roku Stolica Apostolska udziela pozwolenia świętej Teresie od Jezusa na założenie klasztoru sióstr żyjącego według pierwotnej reguły.

ZAKON KARMELITÓW BOSYCH

W 1568 roku w niewielkiej, hiszpańskiej wiosce Duruelo powstał pierwszy klasztor Karmelitów Bosych.PIERWSI DOKTORZY KOŚCIOŁA

W XX wieku święci karmelitańscy Teresa od Jezusa i Jan od Krzyża zostają uznani doktorami Kościoła.


Powołanie


Zasadniczą sprawą w procesie rozeznawania powołania jest osobista więź z Jezusem – modlitwa. Bez niej nasze ludzkie zabiegi okazują się bezskuteczne. Wrażliwość na Jego obecność, częste karmienie się Jego Słowem, codzienna troska o czas przeznaczony wyłącznie na przebywanie z Nim – są konieczne, by rozpoznawać Jego pragnienia i podejmować wiążące decyzje.

RekolekcjeDla pragnących rozpoznać w sobie powołanie karmelitańskie organizowane są Dni Skupienia. Ponieważ głównymi atrybutami Karmelu są milczenie i samotność, dlatego każdy uczestnik ma zapewnione mieszkanie w pojedynczej celi oraz odpowiedni klimat do modlitwy i do bycia z Bogiem sam na sam.

POWOŁANIOWE DNI SKUPIENIA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

POWOŁANIOWE DNI SKUPIENIA

Odbywają się w Czernej, w Lublinie, w Krakowie i w Przemyślu. We wszystkich wymienionych miejscach rozpoczynają się w piątek o godz. 16.00, a kończą w niedzielę ok. godz. 14.00. Podczas Dni Skupienia uczestnicy włączają się w plan dnia klasztoru poprzez wspólne modlitwy, posiłki i uczestnictwo we Mszy świętej. Mogą również brać udział w konferencjach i odbywać rozmowy indywidualne.

ZNAJDŹ TERMIN

SZKOŁY DUCHOWOŚCI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SZKOŁY DUCHOWOŚCI

Jest to czas intensywnego rozeznawania swojego powołania. Dominantą każdego dnia rekolekcji jest Eucharystia. Do innych ważnych elementów rekolekcji należą: modlitwa indywidualna, adoracja, śpiew i wspólnie odmawiany brewiarz.

ZNAJDŹ TERMIN

Dla kandydatów


PREDYSPOZYCJE DO ŻYCIA WE WSPÓLNOCIE KARMELU

  • zamiłowanie do modlitwy
  • zdolność do życia w braterskiej wspólnocie
  • szczere realizowanie ideału życia zakonnego
  • zdolność do bezinteresownej miłości i poświęcenia
  • predyspozycje do współpracy i nawiązywania kontaktów międzyludzkich

PRZECIWWSKAZANIA DO ŻYCIA WE WSPÓLNOCIE KARMELU

  • niewrażliwość na życie duchowe
  • niezdolność do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
  • brak dobrego zdrowia fizycznego
  • brak równowagi psychicznej i emocjonalnej
  • niestałość w wierze, chwiejność pod wpływem fałszywych doktryn, ignorancja religijna

Kontakt

Jakub Przybylski OCD

Jakub od Krzyża


Pochodzi z Częstochowy.
Wstąpienie do Karmelu uważa za najlepszą decyzję w swoim życiu.

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej
Czerna 79, 32-065 Krzeszowice
tel. 501 959 725

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o Karmelu wyślij do nas wiadomość. Na pewno odpowiemy!

1% Podatku

WSPOMÓŻ NAS

Numer KRS:

0000 309 499*

Cel szczegółowy: "Karmelitański Ośrodek Powołaniowy".

*numer KRS należy do PALLOTYŃSKIEJ FUNDACJI MISYJNEJ SALVATTI.PL,
dlatego prosimy o wpisanie powyższego celu szczegółowego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ