Trudna droga

Powołanie jest wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Jest przede wszystkim darem, z którym się nie polemizuje, nie dyskutuje, lecz pokornie i z wdzięcznością przyjmuje. Jednak samo rozeznawanie powołania nie wyklucza walki duchowej. Wręcz przeciwnie – jest to niejednokrotnie dramatyczne zmaganie się z wieloma wątpliwościami. Bóg jednak zna nasze serce i skoro daje nam pragnienie rozpoczęcia życia zakonnego, to nigdy nie pozostawia nas samych, lecz obdarza nas potrzebnymi do podjęcia takiego stylu życia darami.

Wybór czy wybiórczość Boga

Powitanie