Osoba pragnąca rozpocząć życie w Karmelu powinna posiadać takie dary jak:

 


 • zamiłowanie do modlitwy
 • zdolność do życia w braterskiej wspólnocie
 • zainteresowanie życiem duchowością Karmelu
 • szczere realizowanie ideału życia zakonnego
 • zdolność do formułowania obiektywnych sądów, prawidłowego oceniania i rozumienia rzeczywistości
 • zdolność do obiektywnego poznania siebie
 • poczucie odpowiedzialności
 • obowiązkowość
 • zdolność do bezinteresownej miłości i poświęcenia
 • troska o dobro wspólne
 • predyspozycje do współpracy i nawiązywania kontaktów międzyludzkich


Przeciwskazania do prowadzenia życia w Karmelu:

 


 • brak zamiłowania i niechęć do modlitwy
 • niewrażliwość na życie duchowe
 • niezdolność do życia w braterskiej wspólnocie
 • niezdolność do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie
 • brak dobrego zdrowia fizycznego
 • brak równowagi psychicznej i emocjonalnej
 • brak elastyczności, upór, niezdolność do przyjmowania uwag, krytyki
 • silny egocentryzm
 • niezdolność do integracji we wspólnocie i usposobienie utrudniające życie we wspólnocie
 • niestałość w wierze, chwiejność pod wpływem fałszywych doktryn, ignorancja religijna
 • wygodnictwo, niechęć do wyrzeczeń
 • praktykowanie homoseksualizmu, głęboko zakorzeniona tendencja homoseksualna, wspieranie “kultury gejowskiej”


Potrzebne dokumenty

 


 • Prośba o przyjęcie do Zakonu z uwzględnieniem motywacji.
 • Życiorys napisany własnoręcznie.
 • Odpis aktu urodzenia z USC.
 • Świadectwo Chrztu i Bierzmowania (aktualne).
 • Ostatnie świadectwo szkolne lub dyplom.
 • Świadectwo katechizacji (niewymagane, gdy ocena z religii jest wpisana na świadectwie szkolnym).